Bilgi Merkezi

15EKM

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar

Tapu türleri arasında arsa tapusu, kat irtifakı tapusu ve kat mülkiyeti tapusu şeklinde bir ayrıma gidildiğinde kat irtifakı tapusunun bir ara form olduğu görülür. Arsa tapusunda bir inşaat bulunmaz. 

İncele
15 EKM

Tapu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Tapu işlemlerinizi şahsen veya noterden verilen vekaletname ile yetkili kılacağınız vekilleriniz aracılığıyla yapabilirsiniz. Tapu müdürlüklerindeki işlemlerinizin hızlandırılmasına ilişkin vaatte bulunan yetkisiz kişilere itibar etmeyiniz. 

İncele
15 HAZ

Temel Nedir? Temel Çeşitleri Nelerdir? Temel İzolasyonu Nasıl Yapılır?        

Temel Nedir? Yapının yüklerini, güvenli bir şekilde zemine aktaran yapı elemanıdır. Temeller, düşey taşıyıcılardan ( kolon, perde, çekirdek taşıyıcı duvar vb.) aldıkları yükleri daha geniş bir alana yayarlar. Betonarme temeller, sadece betonarme değil, çelik, ahşap gibi yapıların da temelleri olarak kullanılır.

İncele