Tapu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

  • Anasayfa
  • Tapu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

                     OSMAN YAPI MÜŞTERİLERİNİN TAPU SÜRECİNİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAKİP  EDER. 

TAPU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Tapu işlemlerinizi şahsen veya noterden verilen vekaletname ile yetkili kılacağınız vekilleriniz aracılığıyla yapabilirsiniz. Tapu müdürlüklerindeki işlemlerinizin hızlandırılmasına ilişkin vaatte bulunan yetkisiz kişilere itibar etmeyiniz. 

İşlem Süreci ve SMS İle Bilgilendirme

İşlem yaptırmak isteyen kişi, başvuru bölümündeki yetkili personele, gerekli belgeleri ibraz eder.

Başvuru masasında görevli personel başvuruyla ilgili olarak;

TAKBİS’den taşınmazla ilgili bilgileri kontrol eder.

İşlemin yapılmasını engelleyici bir durum ya da evrak eksikliği yoksa, başvuru belgesini iki suret hazırlayarak, talep sahibinin cep telefonu numarasını ve imzasını almak suretiyle başvurusunu kaydeder. Başvuru belgesinin bir sureti talep sahibine verilir.

Eksik evrak ya da işlemin yapılmasına engel bir kısıtlama bulunması halinde işleme başlanılmayıp, başvuru belgesine eksiklikler/engeller yazılır. Bu durumda eksikliklerin giderilmesi hususu talep sahibine bildirilir.

İşlem aşamaları SMS yolu ile başvuru sahibine bildirilir. SMS bilgilendirme hizmeti ile başvurusunu yapan vatandaşa; işleme başlama, harç bilgisi, akit randevusunun verilmesi süreçleri ve varsa eksik evraka ilişkin bildirimler iletilmektedir.

Harçların Tahsilatı

E-tahsilat uygulaması ile tapu işlemlerinde harç ve döner sermaye hizmet bedelinin gişe dışı tahsilat kanallarından (İnternet, ATM vb.) ödenmesi sağlanarak bürokratik süreçler azaltılmıştır.

Taşınmaz devrine ilişkin bedeli TAKASBANK aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Tapu Genel Müdürlüğümü ile Takasbank arasında yapılan protokol kapsamında taşınmaz piyasasında gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinde, alıcı ve satıcıların talep etmesi halinde taşınmazın devrine ilişkin bedelin güvenli bir yöntemle el değiştirmesini sağlayacak altyapı kurulmuştur.